6) Madame Curie 7 nov 1867 – 4 juli 1934

Gepubliceerd op 27 april 2024 om 16:31

Madame Curie, een Pools-Frans Natuur- en Scheikundige, werd in Warschau in 1867 geboren onder haar meisjesnaam Maria Salomea Sklodowska.
Ze stond werd één van de beroemdste vrouwen als natuur- en wiskundige en won als énige vrouw tot nu toe 2 keer een Nobelprijs. In de geschiedenis van de geneeskunde wordt ze beschouwd als een heldin dankzij haar wetenschappelijke bevindingen.

Van kinds af aan was Maria opmerkelijk vanwege haar wonderbaarlijke geheugen, en op 16-jarige leeftijd won ze een gouden medaille na voltooiing van haar middelbare schoolopleiding aan het Russische lyceum.

Omdat haar vader, een leraar wiskunde en natuurkunde, zijn spaargeld verloor door slechte investeringen, moest ze aan de slag als lerares en nam tegelijkertijd clandestien deel aan de nationalistische ‘vrije universiteit’, waar ze in het Pools voorlas aan vrouwelijke arbeiders.

Op 18-jarige leeftijd werd ze voor 6 jaar gouvernante en kreeg een ongelukkige liefdesrelatie. Van haar verdiensten kon ze de medische studie van haar zus Bronisława in Parijs financieren, met dien verstande dat Bronisława haar later zou bijstaan in het financieren van haar opleiding.

In 1891 startte ze talentvol met haar studies aan de Sorbonne in Parijs, waar zij in 1893 reeds afstudeerde in de natuurkunde en in 1894 in de wiskunde.

Als medewerkster van Pierre Curie, trouwde ze in 1895 met hem.

Ondanks de geboorte van haar twee dochters, Irène en Ève , in 1897 en 1904, onderbrak Marie haar intensieve wetenschappelijke werk niet. Ze werd benoemd tot docent natuurkunde aan de École Normale Supérieure voor meisjes in Sèvres (1900) en introduceerde daar een lesmethode gebaseerd op experimentele demonstraties.

In december 1904 werd ze benoemd tot hoofdassistent in het laboratorium onder leiding van Pierre Curie en werd onder de naam Madame Curie bekend als onderzoekster van radioactiviteit, waarbij ze het element radium kon isoleren (1898).

In hetzelfde jaar ontdekte ze nog een nieuw element, polonium, genoemd naar haar geboorteland.

In 1903 promoveerde zij op dit onderwerp en ontving ze - samen met Pierre Curie en Henri Bequerel - de Nobelprijs voor de natuurkunde.

Na het overlijden van Pierre Curie in 1906 bleef zij zich, overmand door verdriet, toch volharden in hun gestartte onderzoek. Ze blonk uit en werd in 1908 als de allereerste vrouwelijke hoogleraar aan de Sorbonne benoemd en ontving, nu in de categorie scheikunde, voor de tweede keer in 1911 de Nobelprijs,

Gedurende de Eerste Wereldoorlog werkte Marie Curie, met de hulp van haar dochter Irène. Ze wijdden zich aan de ontwikkeling van het gebruik van X-radiografie.

In 1918 richtte zij het Radium Instituut op, waar Irène zich bij had aangesloten, Dit begon al snel serieus te opereren en werd een universeel centrum voor kernfysica en gescheikunde.

Marie Curie, nu op het hoogste punt van haar roem en vanaf 1922 lid van de Academie voor Geneeskunde, wijdde haar verdere onderzoek aan de studie van de chemie aan radioactieve stoffen en de medische toepassingen er van.

Verder noemenswaardig:

* In 1921 maakte Marie Curie, vergezeld van haar twee dochters, een triomfantelijke reis naar de Verenigde Staten , waar President Warren G. Harding haar een gram radium overhandigde, gekocht als resultaat van een inzameling onder Amerikaanse vrouwen.

* Madame Curie gaf lezingen, vooral in België, Brazilië, Spanje en Tsjechoslowakije en werd lid van de Internationale Commissie voor Intellectuele Samenwerking door de Raad van de Volkenbond.

* Bovendien gaf het haar voldoening de ontwikkeling van de Curie-stichting in Parijs te zien

* En de inauguratie in 1932 in Warschau van het Radium Instituut, waarvan haar zus Bronisława directeur werd.

 

Marie Curie, 1931: Een van de opmerkelijke prestaties van Marie Curie was dat ze de noodzaak had begrepen om intense radioactieve bronnen te accumuleren, niet alleen om ziekten te behandelen, maar ook om een ​​overvloedige voorraad voor onderzoek in de kernfysica in stand te houden. Deze voorraad was een ongeëvenaard instrument tot de opkomst na 1930 van deeltjesversnellers .

Het bestaan ​​in Parijs bij het Radium Instituut van een voorraad van 1,5 gram radium, waarin zich over een periode van meerdere jaren radium D en polonium hadden verzameld, heeft een beslissende bijdrage geleverd aan het succes van de experimenten die in de jaren rond 1930 en in de jaren dertig werden ondernomen. Voornamelijk die werden uitgevoerd door Irène Curie in combinatie met Frédéric Joliot , met wie ze in 1926 was getrouwd. Dit werk bereidde de weg voor de ontdekking van de neutron door Sir James Chadwick en vooral voor de ontdekking in 1934 door Irène en Frédéric Joliot-Curie van kunstmatige radioactiviteit.

Een paar maanden na deze ontdekking stierf Marie Curie als gevolg van ernstige vorm van bloed armoede veroorzaakt door straling.

* Haar bijdrage aan de natuurkunde is enorm geweest, niet alleen in haar eigen werk, waarvan het belang was aangetoond door de toekenning van twee Nobelprijzen aan haar, maar ook vanwege haar invloed op volgende generaties kernfysici en scheikundigen.

Marie Curie schreef samen met Irène Joliot-Curie het artikel over radium voor de 13e editie (1926) van de Encyclopædia Britannica .

* In 1995 werd de as van Marie Curie bijgezet in de kerk Panthéon in Parijs. Zij was de eerste vrouw die deze eer ontving voor haar eigen prestaties.

* Haar kantoor en laboratorium in het Curie-paviljoen van het Radium Instituut worden bewaard als het Curie Museum.

* In Nederland hebben we het Teylers Museum voor wetenschap en kunst in Haarlem worden haar bevindingen onder de loep genomen.

Klik hier om een tekst te typen.

Bronnen: 
Brittanica

Pfizer.nl-gezondheidszorg

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.