2) Aletta Jacobs 1854-1929

Gepubliceerd op 24 april 2024 om 17:27

Aletta Jacobs heeft samen met een netwerk van feministen in binnen- en buitenland de positie van talloze vrouwen verbeterd.  

* Zo was ze de allereerste vrouw in Nederland die naar de HBS ging.
* De allereerste vrouw die arts werd én
* De allereerste vrouw die promoveerde.
* Ook stond ze 25 jaar aan het hoofd van de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht.  

Op de website van www.Atria.nl (Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis) staat  een schitterend artikel over HET LEVEN EN WERK VAN ALETTA JACOBS. Enkele zinnen uitgelicht:

Een paar treffende zinnen uit dit artikel zijn zoal:

* ‘Van mijn zesde jaar af heb ik steeds met de meest mogelijke beslistheid verklaard, dat ik, net als Pa en Julius, dokter wou worden. Geen oogenblik is toen of later de gedachte bij mij opgekomen, dat dit voor een meisje moeilijk zou gaan. Hoe kon dat ook? Thuis werd immers tusschen jongens en meisjes geenerlei verschil gemaakt.’ – Aletta Jacobs (p. 5) 

* Hoeveel moeilijkheden heb ik in die eerste jaren, toen ik als zelfstandig werkende vrouw mijn beroep uitoefende, moeten overwinnen.’ – Aletta Jacobs (p. 70) 

* ‘Heel de medische wereld stortte de fiolen van haar toorn over mijn hoofd uit, en de enkelen die het innerlijk met mij eens waren, zwegen, uit vrees dat ook hun de algemeene verontwaardiging zou treffen.’ – Aletta Jacobs (p. 83) 

* ‘…adressante moge zich dan al beroepen op de letter der Wet, volgens den geest onzer Staatsinstellingen is aan de vrouw geen kies- of stemrecht verleend.’ – Gemeenteraad Amsterdam (p. 83) 

 

Aletta speelde dus een belangrijke rol in de ‘eerste feministische golf’. Gedurende haar leven maakte ze werk van onderwerpen zoals stemrecht voor vrouwen, zitplaatsen voor winkeljuffen, seksuele voorlichting en wereldvrede. Tien jaar nadat de eerste vrouwen in Nederland actief stemrecht bemachtigden, op 10 augustus 1929, overleed Aletta Jacobs. Tot op de dag van vandaag is zij nog een belangrijk gezicht van de eerste stappen naar gendergelijkheid in Nederland. 

 

Aletta Jacobs erkend 

Het archief van Aletta Jacobs is opgenomen in het UNESCO Memory of the World-programma. Door de erkenning krijgt het werk een beschermde status. De erkenning door Unesco is bijzonder. Het archief van Aletta Jacobs geeft een weerslag van de voortrekkersrol die Aletta Jacobs op veel gebieden vervulde. Slechts 4 andere vrouwen komen voor in die lijst, op de ruim 400 archieven die zijn opgenomen. Ook is Aletta Jacobs sinds 2009 opgenomen in de Canon van Nederland. 

 

In de nederlandse taal zijn er meerdere boeken over Alette Jacobs verschenen

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.