Hier staan gebeden die via de weg van Inspiratie door mij ontvangen zijn t..b.v. Eénheid, Genezing en Vrede op Moeder Aarde. Doordat de wereld zoveel verschillende tijden en culturen heeft gekend, zijn er ook veel verschillende Moedergodinnen en gebeden.
Ik hoop dat één of meerdere gebeden je zal aanspreken en diepe healing zal ervaren.

Bidden is niet het bewerken van een verre god of godin om iets gedaan te krijgen.
Bidden is het met Liefde bewerken van je ego, door iets dat onnoemelijk groots is
een éénheidservaring van Moeder of Vader Liefde - jou geschonken vanuit de BRON!


58) Ik Ben een Gouden Zonne Elf met een LeMUria Hart

Laat je ook weer na duizenden jaren volop inspireren door jouw GeNeeskrachtige Gouden Zonne Elf. Zij zijn zó krachtig en helend, als je vooraf eerst enkele seconden hun doordringende ogen aanstaart, waarna je samen met dit gebed zal helpen bij het opnieuw creëren van een Gouden toekomst vol met inspirerend en GeNeeskrachtig  SterrenZaad uit de Elfen Dimensies van jouw oorspronkelijke Starseed SterrenRijk. 

Lees meer »

56) LeMUriaanse Vredesvlam

Al in 2016 hebben de Moedergodinnen, Maria & Maria Magdalena, mij gevraagd de volgende tekst te posten. Zij geven dit door met héél hun hart en ziel aan iedere lezer, omdat zij iedereen zo graag een hart ook onder de riem willen steken voor ieder jaar!

Lees meer »

55) Walvissen, Dolfijnen en Haaien

Op een  Japanse eiland ligt het vissersdorpje Kayoiura. Tussen 1600 en 1900 leefden de vissers van de walvisjacht en dat ging gepaard met rituelen en gebeden. Want wie een leven neemt verandert de kosmische orde en daar moet iets tegenover staan. Daar bidden Boeddhistische nonnen in de tempel nog dagelijks voor het leven in zee. De gebeden zijn gericht aan de spirits van walvissen en ander zeeleven. 

Lees meer »

54) Beschermend & Bezielend Holy Affirmatie - Gebed

Affirmaties - Gebeden zijn positieve gedachten. Door deze te herhalen worden de versterkende teksten onderdeel van je systeem, van je onderbewustzijn en je overtuigingen. De positieve affirmaties - gebeden komen vooraan in je gedachten te zitten. Wat je denkt, vormt je werkelijkheid. 

Lees meer »

50) God & Godina

Wanneer je het even nodig hebt, kunt je altijd een beroep doen op God & Godina. Ook al ben je je er niet bewust van, er is altijd een God en/of Godina die je bij staat. Hierbij een gebed ter bekrachtiging.

Lees meer »

48) MEESTER JEZUS

Meester Jezus Roept alle mensen op om onderstaand Magische Gebed van zuivering dagelijks toe te passen om kwelgeesten, ook wel kwelgasten door hem genoemd, definitief uit haar of zijn leven te bannen.

Lees meer »

47) LeMUria gebed voor een barende Uluru Rock

Uit naam van de Uluru Rock vraag ik om vanuit de MoederBron te leven. Dit gebed is een krachtig instrument om in deze tijd het Goddelijke te kunnen blijven zien, voelen, horen.  Niet meer afgescheiden van de Bron, voor altijd verbonden met de Bron van Eenheid.

Lees meer »

43) INVOCATIE zittend in de Stoel van ASCENTIE

Doe deze Invocatie ter bekrachtiging van je IK BEN. De mensheid wordt NU opgeroepen om te ontwaken. Dit spiritueel ontwaken is onderdeel van de grote overgang die al eeuwenlang wordt voorspeld. In werkelijkheid is dit het begin van een geweldige, krachtige energie en van frequenties die ons losmaken van oude patronen en die het eenvoudiger maken om te transformeren. 

Lees meer »

39) Volle Maangebed

Onderstaan HATHOR HEALING GEBED is bestemd voor de deelnemers van de Volle Maan Meditaites, om zelf maandelijks hardop voor te lezen en bij de start te richten aan allen die op Afstand deelnemen. 

Lees meer »

38) Help mijn Innerlijk Kind

We hebben allemaal een innerlijk kind dat geliefd en beschermd wil worden, maar ook dat wil spelen, dansen of dromen. Door contact ermee te maken, kun je gelukkiger worden. Het is je geboorterecht.

Lees meer »

37) Lieve Moeder Aarde LeMUria

De onvoorwaardelijke Liefde waar Moeder Aarde ons op eigen wijze aan doet herinneren, als deel van onszelf. Elke plant, boom, elk natuurwezen en elk kristal heeft een eigen trilling en is niets anders dan Liefde. Hoe prachtig is het als je een bloem, plant, boom of een natuurwezen kunt ervaren in zijn of haar energie. De Liefde te voelen van Moeder Aarde die aan ons wordt geschonken!

Lees meer »

34)Ik sta open voor Vernieuwing en Wonderlijke Genezing

Kun jij open staan voor vernieuwing? Hoe ziet een wonder eruit? Een wonder of mirakel is een indrukwekkende en onverklaarbare gebeurtenis. Verschillende religies bevatten beschrijvingen van het plaatsvinden van wonderen en er zijn verschillende verklaringen voor, meestal door verwijzing naar een bovennatuurlijk wezen.

Lees meer »

32) LeMUria Gebed om Zelf Liefde te omarmen

Zelfliefde draait om het volledig accepteren en houden van jezelf. Zelfliefde is de voorwaarden veranderen waarvan je denkt eraan te moeten voldoen om jezelf te mogen accepteren. Er is totaal niks mis met jou, maar wel aan al die eisen die je aan jezelf stelt én allesbehalve haalbaar zijn.

Lees meer »

30) Gebed tot de Aartsengelen Metatrona en Sandalfona

Metatrona en Sandalfona zijn elkaars Tweeling. Deze aartsengelen kunnen helpen inzicht en kennis te ontwikkelen en orde te scheppen in een druk leven. Ook kunnen zij je motivatie een oppepper geven en je laten zien waar je prioriteiten liggen. Metatrona stuurt magnetische Regenboogkrachten vanuit het Hart van Hunab K'u door de Kosmos omlaag, richting het 4-voudige horizontale Aartsengelenveld rondom Moeder Aarde, terwijl Sandalfona vanuit het Moeder Hart Rosamundia in de Binnenaarde, haar Elektrische Regenboog krachten tegelijkertijd vandaar omhoog uitzendt. Deze Harte Regenboogstralen bundelen zich in het Prana kanaal van Lichtwerkers, waardoor jij, als je onderstaand Geneeskrachtig Gebed hardop voorleest, telkens weer balanceert en uitgelijnd wordt tussen de Kosmische Vader Bron en de Aardse LeMUria MoederBron van al het Leven t.b.v. van de Terugkeer van de Herscheppende Genezende Bronkrachten vanuit de Elfjeswerelden op Moeder Aarde.  

Lees meer »

29) Ik Eer mijn LeMUria Regenboog Spirit

De regenboog is een symbool van hoop, vrede en troost. Het is letterlijk een lichtpuntje in donkere tijden. Ook is het een teken van ede Nieuw Tijd van LeMUria. Slechts een klein zonnestraaltje geeft een donkere bui een hoop kleur! Ontvang die Regenboogkleuren door het lezen van dit LeMUria gebed.

Lees meer »

28) Lieve PachaMama

'PachaMama' betekent `Aarde-Moeder`. Zij wordt beschouwd als dé Vruchtbare Moeder van alle levende wezens op Moeder Aarde. Ze wordt ook in het zgn. Westen weer steeds vaker vereerd, maar vooral door hen die van oorsprong leefden rondom de evenaar. Moeder Aarde vormt weer een stevige levende Basis voor haar Regenboog LeMUria Sterren Kinderen, waar Genezende krachten weer volop aanwezig zullen zijn om uitgewisseld te worden tussen Hemel & Moeder Aarde t.b.v. mineraal, plant, boom, dier en mens. 

Lees meer »

26) Hathor Healing Gebed

Onderstaand HATHOR HEALING GEBED is onder andere ook bestemd voor de deelnemers van de Volle Maan & Poortdagen LeMUria LichtCirkel Sound Healing Meditaties, om zelf hardop voor te lezen en zich bij aanvang te richten tot allen die op Afstand deelnemen. We hebben elkaars hulp immers hard nodig!

Lees meer »

25) LeMUria Aartsengel Michaëla

Michaëla is de bekendste engel onder de engelen. Aartsengel Michaëla komt voor in zowel het Oude als het Nieuwe Testament en ook in de Koran. Daarom heeft Michaëla voor zowel Joden, Christenen en Moslims een heilige betekenis. Jaarlijks wordt op 29 september deze beschermende Aartsengel Michaël(a) wereldwijd geëerd.

Lees meer »

24) Buddha Maitreya the Christ

Als Wereldleraar was het zijn missie om voor elke tweeduizendjarige cyclus een specifieke spirituele instructie te ontwerpen dat het meest vereist was voor het menselijke ras gedurende die periode. Wanneer er een beproefd en bereidwillig Instrument was, diende hij als een bemiddelaar, en polariseerde hij de atomen van de vier lagere lichamen van die levensstroom zodat het goddelijke plan van die geïndividualiseerde IK-BEN-Bron door zijn Instrument kon stromen, en daarmee in de wereld van vorm de werken van Christus & Christina uitbeelden.

Lees meer »

23) LeMUria Gebed tot Moedergodin Isis

Isis was oorspronkelijk de belangrijkste Moedergodin van het Egyptische Pantheon. Later verspreidde haar Isiscultus zich over het hele Middellandse Zeegebied, waar de Moedergodin enorm populair werd en veel gelovigen aansprak uit alle lagen van de bevolking.

Lees meer »

20) Vrede komt terug op Moeder Aarde

Nu de tijd is aangebroken dat World Peace en Wonderen weer omhoog gehaald kunnen worden vanuit de wonderlijke paradijselijke Moeder Aarde binnenwerelden van LeMUria, heb ik besloten om in samenwerking met de Goddelijke Moeder Spirits, een 'World Peace Healing Circle' Groep in het leven te roepen. Kijk bovenaan op deze website op WORLD PEACE HEALING CIRCLES om er meer over te lezen én je aan te sluiten. KOST ALLEEN 1 UUR VAN JE VRIJE TIJD OP ZONDAGAVOND.  

Lees meer »

18) Het vernieuwde 'Onze Vader & Moeder' als LeMUria Gebed

Door  het vernieuwde ‘Onze Vader & Onze Moeder’ hardop voor te lezen of mee te zingen, trekken jouw meridiaan als ‘snaren’ de Kosmisch Liefde aan van het VaderLicht (ZON) én het MoederLicht (MAAN), waardoor er zowel van bovenaf als vanonder vandaan, in relatie tot de Sterren, Planeten en het LeMUriaanse Kristallijnen netwerk uit Moeder Aarde, jouw lichaam zal doorstralen. Deze geneeskrachtige klanken veroorzaken kleurentrillingen die jou helpen zich te ontlasten van anti demonische tegenkrachten, alsook gifgassen en gifstoffen die zich hebben verschanst in jou lichaam door toe doen van negatieve krachten.

Lees meer »

17) Oproep: In naam van Moeder Aarde en Moeder Shekinah

Ik stel me even voor, ik Ben Shekinah en ik word beschouwd als de fysieke belichaming van de Moeder God op Moeder Aarde. De Hathors belichaamden mij onder vele namen zoals Moeder LeMUria, Kwan Yin, Isis, Moeder Maria, Maria Magdalena, Tara, Kali, Ishtar etc. Allen dienden mij onder een van mijn Goddelijke Moederstralen vanuit de Moeder Bron.

Lees meer »

16) 'Mijn Power en Glorie' - door Moeder Maria & de Hathors

Een van de krachtigste gebedsteksten die ik ooit heb mogen ontvangen vanuit de LeMUria Moeder Hathor Bron van Licht & Liefde is onderstaande tekst. Iedere Aardehealingreis wordt zij voorgelezen. Vaak al in de ochtend glorie, bij het krieken van de dag als wij ons afstemmen op een nieuwe dag vol verrassingen. De Hathors omringen ons dan samen met Moeder Maria, Kwan Yin, Isis en de Aartsengelen om ons in een beschermend veld van Licht en Liefde te brengen en ons te Overlichten met spirituele INFO, zoals doorgevingen op inspiratieve wijze.

Lees meer »

15) De Nieuwe Dageraad - Moeder Hathorgebed

Voor ik op Aardehealingreis ging eind 2019 naar mijn geboorteplaats Mook, gelegen aan de Maas in Noord-Limburg, heb ik onderstaand Healinggebed geschreven. Het was een LeMUriaanse Kristalactivatiereis die ik me lang zal heugen op deze krachtplek, schuin tegenover Mook aan de overzijde van de Maas. Hier staat namelijk een Maria Lourdesgrot in Katwijk N.B. bij de H. Martinuskerk (Mariagaarde 4) waar op miraculeuze wijze ooit een Mariabeeld tegen de stroom in was aangespoeld. Deze streek is interessant om te bezoeken, omdat er in Nederland nergens zó dicht bij elkaar zóveel Maria Krachtplaatsen en Bronplekken zijn. Het is een plaats waar van oorsprong de Goddelijke Moeder werd vereerd, ook al door de Kelten en de Romeinen. Meer info over de Moeder Maas en mijn werk? Lees dan eens mijn blogartikel door HIER te klikken.

Lees meer »

14) De Grote Uluru Aanroep van Moeder LeMUria - Kwan Yin

‘De Grote Aanroep’ was een universeel gebed van de Maitreya om het Licht van Shamballa uit de MoederBron op Moeder Aarde te laten ontbranden. De Maitreya is de Wereldleraar en bekleedt al duizenden jaren het ambt van de Christus. Momenteel bevinden wij ons in een Overgangsfase naar LeMUria, een Ma-triarchale leefwereld op Moeder Aarde, waarbij de woorden van het gebed ‘De Grote Aanroep’ gewijzigd dient te worden. Ik kreeg het verzoek om de ‘De Grote Aanroep’ aan te passen aan de Transformatie van het Aquarius Tijdperk, waarbij LeMUria weer door onze aderen mag gaan stromen vanonder uit de Moeder Bron van al het leven, in het LeMUria Uluru Rock Domein.

Lees meer »

13) Gebed tot Saint Brigid

Allerlei verhalen die over de Keltische oergodin Brigantia of Brighde, worden verteld, komen in Brigid’s beschreven leven ook naar voren. Daarom wordt zij ‘de wonderdoenster’ genoemd (thaumaturga), omdat er talrijke wonderen aan haar kunnen worden toegeschreven. Zo wordt er verteld, dat zij reeds aanwezig was bij de geboorte van Christus in de stal van Bethlehem. Verder, dat elke boom die zij aanraakte op hetzelfde moment begon te bloeien. Op mijn Blog 'LeMUria & de Hathors inspireren jou!' heb ik na mijn aardehealingreis naar Ierland een uitgebreid artikel over Moeder Brigid geschreven waarvoor ik onderstaand gebed op geïnspireerde wijze heb opgenomen. 

Lees meer »

12) As One Net of Love & Light Community - The Uluru Grandmothers

Ter voorbereiding van een Lichtwerkers bijeenkomst, kwamen enkele Grootmoeders naar mij toe en samen vormden we één Hart, één Netwerk van Licht & Liefde voor Moeder Aarde. Ze noemden dit de 'One Net of Love & Light Community Cirkel'. Ze legden mij de volgende woorden voor om op te schrijven en stelden voor deze tekst gezamenlijk als Lichtwerkerskring afgestemd op de LeMUria Moeder Bron hardop voor te lezen. Het werd een Oproep en Verklaring aan de hele Mensheid, om meer begrip en respect te tonen voor elkaars afkomst en diversiteit, want we stammen allen af van dezelfde Bron van Oorsprong en dienen daar ook weer als Eenheid naar toe terug te keren. Wie een andere ziel niet respectvol behandeld, draagt niet bij aan het tot eenheid komen van de totale Moeder Aarde leefgemeenschap! Dus beschouw ook je vijand als een Goddelijke Ziel, met een Goddelijke Gouden Drie-EenheidsZiel. Veracht die nimmer, want dan wijs je ook een Goddelijke stukje van jezelf af! Daarom geven wij het advies aan alle Lichtwerkers om als je blieft te leven 'As One Net of Love & Light Communit'! door het goede voorbeeld te geven en met onderstaande verklaring je Gouden Zelf op te Roepen, wie dat ook is of waar die zich ook bevindt! 

Lees meer »

11) Moeder Venus & Aphrodité

Ter voorbereiding van mijn Aardehealingreis naar Cyprus, om daar ter plekke oude doorgangen naar LeMUria te activeren, kwam ik meerdere keren terecht in een draaikolk van Venus en Aphrodité Hartenenergie, omringd door een school kleine dolfijnen. Mijn aandacht werd getrokken naar het centrum onder een grote rots in zee, Petra tou Romiou (Rots van Aphrodite), waar Moeder Aphrodité de volgende woorden aan mij doorgaf en waar ik tijdens mijn reis onderstaand gedicht als eerbetoon aan Venus & Aphrodité heb opgedragen:

Lees meer »

Reactie plaatsen

Reacties

Lieke Steijn
4 jaar geleden

DANK voor dit prachtige initiatief!!!