45) Aanroep Eenheidsbewustzijn

Gepubliceerd op 3 februari 2024 om 15:03

Wanneer je je opensteld voor het Eenheidsbewustzijn, kunnen er mooie dingen ontstaan. Wanneer je het Eenheidsbewustzijn aanroept, kunnen er  wonderen gebeuren.IK ROEP HIERONDER AAN OM DE HUIDIGE NOG ALTIJD LEGE RUIMTE, WELKE ZICH BEVINDT TUSSEN VADER HEMEL & MOEDER AARDE, OP TE VULLEN MET FIJNBESNAARDE MUZIEK TER VOORBEREIDING VAN HET WERELDGEBEUREN OP MOEDER AARDE, GELEIDE VANUIT DE 12 ELFJES KATHEDRALEN RONDOM HET VERSTEEND HOUT DOMEIN VAN DE ULURU ROCK DOWN-UNDER.

 • IK ROEP HIERVOOR TEN EERSTE AAN: HET EENHEIDSBEWUSTZIJN VAN DE 12 LEMURIAANSE ANCIENT MOEDER SKULLS
 • TEN TWEEDE: ROEP IK HET EENHEIDSBEWUSTZIJN AAN VAN DE HOGE SIRIAANSE RAAD ONDER LEIDING VAN MEESTER JEZUS: OM ALS GODDELIJKE VERTEGENWOORDIGERS VAN ALLE KOSMISCHE CONTINENTEN, HUN LEMURIAANSE GOUDEN ZON & STERRENPOORTEN DEFINITIEF TE OPENEN
 • TEN DERDE: ROEP IK HET EENHEIDSBEWUSTIJN AAN VAN DE GODDELIJKE LEMURIAANSE HEMELSE KLANK MOEDERRAAD, WAARONDER: GROENE TARA – ISIS – MAYA – SOPHIA – BASTET – HATHOR – MARIA MAGDALENE & DE GODDELIJKE MOEDER KWAN YIN OM ALS 12 D.N.A. AFGEZANTEN VAN DE 12 STERRENVOLKEREN HUN REGENBOOG KLANKEN TE ZENDEN VANAF: SATURNUS, URANUS, NEPTUNUS, MARS, VENUS, MERCURIUS, ONZE MAAN, ONZE ZON, SIRIUS-ORION, PLUTO, JUPITER EN CHEIRON
 • TEN VIERDE: ROEP IK HET EENHEIDSBEWUSTZIJN AAN VAN DE 12 INHEEMSE STAMHOOFDEN VAN DE VERSCHILLENDE CONTINENTEN
 • TEN VIJFDE: ROEP IK HET PROFETISCHE EENHEIDSBEWUSTZIJN AAN O.L.V. AARTSVADER IBRAHIM & DE 12 STAMVADERS VAN DE ISRAELITEN
 • TEN ZESDE: ROEP IK HET SCHEPPENDE EENHEIDSBEWUSTZIJN AAN VAN DE LICHTCIRKELS RONDOM MEESTER JEZUS, MOEDER MARIA & MARIA MAGDALENA
 • TEN ZEVENDE: ROEP IK ALLE SOLFEGGIO KLANK PIRAMIDES AAN MET HUN HEILIGE KLANKEN OM ZICH TE GAAN NESTELEN IN DE BLAUWE ALLES OMVATTENDE 13e MOEDER LEMURIA SOLFEGGIO KLANK PIRAMIDE, OP WEG NAAR 30 DEC 2024
 • TEN ACHTSTE: ROEP IK ALLE HOLY SCHEPPENDE GODINNELIJKE GOUDEN STRALEN AAN VANUIT DE LEMURIA ELOHIM ELFJES KATHEDRALEN
 • TEN NEGENDE: ROEP IK AAN VANUIT DE KRISTALLIJNEN KLANKELFJES BRONNEN, IN NAAR VAN HET EENHEIDSBEWUSTZIJN VAN CHRISTUS CHRISTINA: ONZE 12 GELIEFDE LEMURIA EENHOORNS, DRAKINNEN, WALVISSEN, DOLFIJNEN & 12 SCHELP-ELFEN KONINGINNEN
 • TEN TIENDE: ROEP IK HET STROMENDE EENHEIDSBEWUSTZIJN AAN VAN ALLE HOLY LEMURIA BRONNEN, RIVIEREN & ZEEEN MET HAAR AFTAKKINGEN IN VERBONDENHEID MET DE LEMURIA LEMNISCAAT DRAAK-DRAKIN STROOM OVER MOEDER AARDE
 • TEN ELFDE: ROEP IK HET EENHEIDSBEWUSTZIJN AAN VAN DE 12 HELENDE & SCHEPPENDE MATRIXEN MET HAAR SPECIFIEKE BEZIELDE SOLFEGGIO KLANKEN & RITMES, TEN GUNSTE VAN AL HET LEVEN OP MOEDER AARDE VIA HET GODDELIJKE STELSEL VAN DRAKEN LEYLIJNEN, MERIDIANEN EN DE HAAR OMRINGENDE ORGANEN
 • TEN TWAALFDE: ROEP IK JOUW 5 GODDELIJKE ELEMENTEN ETHER – AARDE – WATER – LUCHT & VUUR AAN, OM ZICH ALS ÉÉN HEILIGE, DIEP GEWORTELDE PIRAMIDE OP TE BOUWEN OM DE GODDELIJKE GEEST UIT TE STRALEN
 • TOT SLOT ROEP IK DE GODDELIJJKE ALLES OMVATTENDE SCHEPPENDE MOEDER KRACHTEN AAN VAN DE MOEDERGEEST VAN LEMURIA, OM HAAR OORSPRONKELIJKE LEMURIAANSE STERRENZIELEN, IN HAAR WARME ZONNEHART OP TE NEMEN, TEN EINDE OP 30 DECEMBER ALS ÉÉN GODDELIJKE LEMURIA JAARLICHTCIRKEL – EXACT WEER AFGESTEMD OP DE HAAR OMRINGENDE STERRENSTESELS & PLANETEN VAN HET MELKWEGSTELSEL – HAAR 12 VOUDIGE – 24 UUR UURWERK – ALS ÉÉN BOMBASTISCH SOULFEGGIO KLANKORKEST TE KUNNEN INTUNEN IN HAAR 12 HOOFDMERIDIANEN DRAAK DRAKINNEN LEYLIJNENSTELSEL T.B.V. EENWORDING & HEELHEID VANUIT EEN VERGULD LEMURIAANS EENHEIDSBEWUSTZIJN.

DAT DIT LEMURIA GOUDEN JAARWIEL, ALS VANOUDS ZAL DIENEN ZOALS HET VAN OORSPRONG WAS OPGEBOUWD UIT STERRENLICHT OP MOEDER AARDE VANUIT HET TOTALE OMNIVERSUM

 

OM MANI PADME HUM – OM MANI PADME HUM – OM MANI PADME HUM


Aanroep Eenheidsbewustzijn
PDF – 150,3 KB 30 downloads

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.