Krachtdagen Jaarkalender - Poortdagen 2024

Deze dagen vormen met elkaar een uitgekiende jaarcirkel, waarvan de Lente er het meeste bevatten. Meerdere data lijken te zijn afgeleid van de kerkelijke kalender. Beter gezegd, de kerk wist van de hoed en de rand en merkten 'heidense' data later plots aan als hun data. Menig geloof heeft daarom vergelijkbare feestdagen. De een wat meer dan de ander, maar allen zijn van oorsprong nog altijd gebaseerd op de Oude LeMUria Krachtdagen afgestemd op planeet standen en sterrenstelsels, als een uitgekiend 'tijdsklok-mechanisme', draaiend om Bron, waardoor de Oer Moeder Scheppingsfrequenties in de vorm van Hologrammen, afkomstig uit onze 12 Oer Moeder Sterrenstelsels uit heel het Omniversum, via de LeMUria Bronnen, Zeeën, Rivieren, Poelen werden ingetuned. Onze planeet Aarde was voorbestemd om het Centrum te vormen binnen deze 12 Sterrenstelsels, maar kon deze rotatie niet stabiel in stand houden door de val van LeMUria en Atlantis en diende de stand van de aardas eerst weer gecorrigeerd te worden. Het Corona Virus helpt ons om LeMUria terug in ons hart te sluiten, door ons bewuster bezig te gaan houden met Eenheidsbewustzijn - Vrijheid - Harmonie om in verbondenheid Vrede op Moeder Aarde teweeg te brengen. Dat hier daadkracht, moed en vertrouwen voor nodig is weten we, maar dat we er zó magisch bij geholpen worden weten velen niet, omdat ze de wereld van nu zien als een bedreiging in plaats van een alsmaar Verlichter wordende planeet. Nog nooit hebben er zoveel Verlichte Meesteressen onder ons geleefd als heden te dage. Dit om de burgers te ondersteunen! Geloof me, binnen enkele jaren zal er veel gaan veranderen. De Magische Witte Tovenaarswind zal ná vele stormen het Moederschip Aarde in rustiger vaarwater brengen om Rust en Orde dankzij de alsmaar groter wordende instroom van Moederliefde uit de Chaotische lijkende Wanorde voort te laten komen.

Datum
1 januari MAANDELIJKSE POORTDAG: Dit is een krachtdag, waarop de sluier tussen Hemel en Moeder Aarde dunner, waardoor men tijdens meditatie een dieper contact kan maken met de Spirituele wereld.
6 januari DRIE KONINGEN/DRIE WIJZEN Drie koningen, de bijbel noemt hen 'wijzen', kwamen uit het oosten naar Betlehem door een grote, heldere ster te volgen. De drie koningen verwijzen naar alle leeftijden van een mens. Melchior is oud en heeft een grijze baard. Caspar is van middelbare leeftijd en Balthasar, de zwarte koning, is nog jong. De koningen staan ook voor alle werelddelen die vroeger bekend waren: Europa, Azië en Afrika.
1 februari Brigida stierf in Kildare waarschijnlijk op 1 februari van het jaar 523, waardoor aar kerkelijke feestdag op 1 februari gevierd wordt.
2 februari 5e LEMURIA POORTDAG in een Gouden reeks van 8 (8-8, 21-9, 11-11, 21-12, 2-2, 21-3, 5-5, 21-6). Dit is een extra krachtige krachtdag, waarop de sluier tussen Hemel en Moeder Aarde dunner, waardoor men tijdens meditatie een dieper contact maakt met alle dimensies, zowel van boven als van onder uit de aarde. Bijzonder geschikt voor het otvangen van Helende Activaties, zowel op persoonlijk niveau alsook voor de herrijzenis van LeMUria én Vrede op Moeder Aarde.
2 februari Maria Lichtmis of LIchtfeest: op deze dag, veertig dagen na de geboorte van Jezus, wordt feestelijk herdacht dat Maria & Jozef hun kindje Jezus naar Jeruzalem brachten om hem toe te wijden aan God en droeg Moeder Maria een Reinigingsoffer op, door een Lam en 2 Duiven te offeren. Dit was naar oud Joods gebruik.
3 maart MAANDELIJKSE POORTDAG: Dit is een krachtdag, waarop de sluier tussen Hemel en Moeder Aarde dunner, waardoor men tijdens meditatie een dieper contact kan maken met de Spirituele wereld.
8 maart INTERNATIONALE VROUWENDAG: voor Strijdbaarheid, Solidariteit, Vertrouwen en Vrede.
19 maart ST. JOZEF DAG: Het feest van Sint Jozef wordt gevierd op 19 maart (het hoogfeest van de Heilige Jozef als bruidegom van de Heilige Maagd Maria). Jozef was de man van Maria en de (wettige) vader van Jezus. Hij was timmerman in Nazareth. In 1479 werd de viering van zijn feest op 19 maart ingevoerd in Rome en daarna in 1621 opgenomen in de universele Romeinse kalender en werd het een geboden feestdag.
21 maart LENTE EQUINOX: Dag en nacht zijn tijdens een equinox evenlang op noordelijke én zuidelijk halfrond, waarna op 21 maart op noordelijk halfrond de lente haar intrede doet én op het zuidelijk halfrond de herfst.
21 maart 6e LEMURIA POORTDAG in een Gouden reeks van 8 (8-8, 21-9, 11-11, 21-12, 2-2, 21-3, 5-5, 21-6). Dit is een extra krachtige krachtdag, waarop de sluier tussen Hemel en Moeder Aarde dunner, waardoor men tijdens meditatie een dieper contact maakt met alle dimensies, zowel van boven als van onder uit de aarde. Bijzonder geschikt voor het otvangen van Helende Activaties, zowel op persoonlijk niveau alsook voor de herrijzenis van LeMUria én Vrede op Moeder Aarde.
25 maart MARIA BOODSCHAP: Aankondiging van de Heer. Negen maanden voor de geboorte van Jezus, wordt het feest gevierd van de Boodschap die Maria ontving van de Engel Gabriël. Gabriël vertelde Maria dat zij door God was uitverkoren om de moeder van zijn Zoon te worden. Tijdens het Tweede Vaticaans Concilie is de naam van deze feestdag gewijzigd in 'Aankondiging van de Heer'
28 maart 2024 WITTE DONDERDAG is de donderdag vóór Pasen. Herdacht wordt het pesachmaal dat Jezus aan de vooravond van zijn kruisdood met zijn leerlingen hield. Tijdens dit Laatste Avondmaal stelde Jezus de Eucharistie en het Priesterschap in.
29 maart 2024 GOEDE VRIJDAG is de vrijdag vóór Pasen. De Kerk herdenkt dat Jezus werd gegeseld, waarna hij aan het kruis werd genageld en als eerste mens (zoon van God) zich opende voor de Gouden Zonnegeest op Moeder Aarde. Dit was niet meer mogelijk geweest sinds LeMUria & Atlantis ten onder waren gegaan.
30 maart 2024 PAASZATERDAG of STILLE ZATERDAG Stille Zaterdag is de zaterdag tussen Goede Vrijdag en Pasen in. Het is de dag tussen de dood en nieuw leven. Voor Joden was de zaterdag de Sabbathdag, een rustdag. In het bijbelverhaal is dit de dag waarop het dode lichaam van Jezus in het graf ligt.
31 maart + 1 april 2024 PASEN is het feest ter herdenking van de Verrijzenis van Jezus uit de dood. Gelovigen vieren de toegang tot een nieuw en eeuwig leven.
maart + april PASEN waarom is Pasen ieder jaar op andere datum? Pasen begint op de eerste zondag ná de eerste volle maan van de lente. Op z'n vroegst is dat 22 maart en op z'n laatst 25 april. Het is dus ieder jaar op een andere datum.
4 april MAANDELIJKSE POORTDAG: Dit is een krachtdag, waarop de sluier tussen Hemel en Moeder Aarde dunner, waardoor men tijdens meditatie een dieper contact kan maken met de Spirituele wereld.
5 mei 7e LEMURIA POORTDAG in een Gouden reeks van 8 (8-8, 21-9, 11-11, 21-12, 2-2, 21-3, 5-5, 21-6). Dit is een extra krachtige krachtdag, waarop de sluier tussen Hemel en Moeder Aarde dunner, waardoor men tijdens meditatie een dieper contact maakt met alle dimensies, zowel van boven als van onder uit de aarde. Bijzonder geschikt voor het otvangen van Helende Activaties, zowel op persoonlijk niveau alsook voor de herrijzenis van LeMUria én Vrede op Moeder Aarde.
9 mei 2024 HEMELVAARTSDAG is een christelijke feestdag met een verhaal over afscheid nemen en alleen verder gaan. Het valt veertig dagen na Pasen en sluit de paastijd af. Met Pasen was Jezus opgestaan uit de dood. Veertig dagen later ging hij met zijn vrienden Jeruzalem uit. Ze beklommen een berg aan de oostkant van de stad. Daar vertelde hij dat hij zijn taak op de wereld had volbracht. Toen steeg Jezus tot ieders verbazing op naar de hemel.
10 mei BIJZONDERE VROUWEN: Cecilia Payne 10-05-1990 / 07-12-1979. Toen Cecilia Payne in 1925 in haar proefschrift aantoonde dat de zon vooral uit waterstof bestaat, kreeg ze te verstaan dat dit niet kon kloppen. Als ze een astronomische carrière wilde, kon ze beter inbinden. Dat er überhaupt van een promotie sprake was, was voor een vrouw al uitzonderlijk aan het begin van de twintigste eeuw. Verhuisd van Engeland naar Cambridge Massachusetts. Aan Harvard bestond een programma dat vrouwen stimuleerde om voor een wetenschappelijke carrière te kiezen. Ze stortte zich op een indertijd populair onderwerp, de studie van de spectra van sterren om de atomaire samenstelling ervan te achterhalen. De consensus was dat de zon en de aarde ongeveer dezelfde samenstelling hadden. Het temperatuurverschil leidde tot andere spectra en de klus was dit mechanisme te verklaren. Payne kwam tot een andere conclusie: de samenstelling was totaal anders. De zon bestond vooral uit waterstof en helium.
19 & 20 mei 2024 Pinksteren is een heel belangrijk feest, samen met Pasen en Kerstmis. Alleen weten veel mensen eigenlijk niet meer precies waarom. Pinksteren is nu vooral een lekker lang weekend met allerlei activiteiten in de open lucht: traditionele schuttersfeesten, kermissen, wedstrijden en natuurlijk ook Pinkpop. Maar waar is het dan allemaal begonnen? De naam “Pinksteren” komt van het Griekse woord “pentakosta”. Dat betekent “vijftigste”. En Pinksteren valt op de vijftigste dag na Pasen. Dat is afgeleid van het joodse oogstfeest Sjawoe’ot. Sjawoe’ot heet ook wel “Wekenfeest”, want het komt zeven weken na Pesach, het joodse paasfeest. En zeven maal zeven dagen is? Reken maar uit. In de christelijke kerk herdenken mensen met Pinksteren dat de Heilige Geest neerdaalde over de apostelen. De apostelen waren de vrienden en leerlingen van Jezus. De Heilige Geest zie je wel eens afgebeeld als “vurige tongen”: vlammetjes boven de hoofden van de apostelen. Maar vaak heeft de Geest de vorm van een duif. Een duif staat voor hemelse inspiratie en vrede. En voor de ziel, het deel van de mens dat volgens christenen ook na de dood blijft leven.
31 mei MARIA-VISITATIE of MARIA BEZOEK: Men herdenkt het bezoek van Maria aan haar nicht Elisabeth, dat beschreven wordt in het Evangelie volgens Lucas
6 juni MAANDELIJKSE POORTDAG: Dit is een krachtdag, waarop de sluier tussen Hemel en Moeder Aarde dunner, waardoor men tijdens meditatie een dieper contact kan maken met de Spirituele wereld.
21 juni ZOMER ZONNEWENDE (Latijn: solstitium oftewel zonnestilstand) is de gebeurtenis waarbij de zon, gezien vanaf de aarde, haar noordelijkste of zuidelijkste positie bereikt. De zon staat dan recht boven een van beide keerkringen: de Kreeftskeerkring in het noorden of de Steenbokskeerkring in het zuiden.
21 juni 8e LEMURIA POORTDAG in een Gouden reeks van 8 (8-8, 21-9, 11-11, 21-12, 2-2, 21-3, 5-5, 21-6)
7 juli MAANDELIJKSE POORTDAG: Dit is een krachtdag, waarop de sluier tussen Hemel en Moeder Aarde dunner, waardoor men tijdens meditatie een dieper contact kan maken met de Spirituele wereld.
22 juli MARIA MAGDALENA NAAMDAG, Isis & Sirius: De feestdag van Maria Magdalena is door de katholieke kerk bepaald op 22 juli. Toen het christendom in de late 4e eeuw de staatsgodsdienst werd in het Romeinse Rijk, was Isis de meest populaire Moeder Godin. Een van haar feesten werd gevierd op 22 juli. Op deze dag vond destijds de opkomst van Sirius plaats, die nagenoeg gelijk viel met het buiten de oevers treden van de Nijl waardoor vruchtbaar land ontstond voor de Egyptenaren. (Bron: Het Parijs van Isis)
25 juli DAG TUSSEN DE TIJD: Elk jaar is 25 juli een dag tussen twee zonnejaren in: een dag tussen/buiten de tijd. Het is een dag om met name het oude los te laten, dankbaar terug te kijken en even niets te hoeven. De Maya’s vierden 25 juli elk jaar als de ‘Dag buiten de tijd’. In hun tijdrekening is het een extra dag, een dag die ‘over’ is. Een dag om geen afspraken te hebben, een dag om alleen maar in het Hier en Nu te zijn. De dag erna, 26 juli, begint het nieuwe zonnejaar. Bron: https://www.mayawijsheid.nl
26 juli GALACITISCH NIEUW ZONNEJAAR: De energie van deze dag ondersteunt ons een héél jaar lang bij alles wat mag groeien en bloeien in je leven. https://www.mayawijsheid.nl
8 augustus 1e LEMURIA POORTDAG in een Gouden reeks van 8 (8-8, 21-9, 11-11, 21-12, 2-2, 21-3, 5-5, 21-6). Dit is een extra krachtige krachtdag, waarop de sluier tussen Hemel en Moeder Aarde dunner, waardoor men tijdens meditatie een dieper contact maakt met alle dimensies, zowel van boven als van onder uit de aarde. Bijzonder geschikt voor het otvangen van Helende Activaties, zowel op persoonlijk niveau alsook voor de herrijzenis van LeMUria én Vrede op Moeder Aarde.
15 augustus MARIA HEMELVAART of MARIA TEN HEMELOPNEMING is de feestdag van de opneming "met lichaam en ziel" van Moeder Maria in de hemel.
8 september MARIA GEBOORTE of GEBOORTE VAN DE MOEDER GODS is een Mariafeest in de rooms-katholieke én de orthodoxe Kerk
9 september MAANDELIJKSE POORTDAG: Dit is een krachtdag, waarop de sluier tussen Hemel en Moeder Aarde dunner, waardoor men tijdens meditatie een dieper contact kan maken met de Spirituele wereld.
21 september HERFST EQUINOX: Dag en nacht zijn tijdens een equinox evenlang op noordelijke én zuidelijk halfrond, waarna op 21 september op het noordelijk halfrond de herfst haar intrede doet én op het zuidelijk halfrond de lente.
21 september 2e LEMURIA POORTDAG in een Gouden reeks van 8 (8-8, 21-9, 11-11, 21-12, 2-2, 21-3, 5-5, 21-6). Dit is een extra krachtige krachtdag, waarop de sluier tussen Hemel en Moeder Aarde dunner, waardoor men tijdens meditatie een dieper contact maakt met alle dimensies, zowel van boven als van onder uit de aarde. Bijzonder geschikt voor het otvangen van Helende Activaties, zowel op persoonlijk niveau alsook voor de herrijzenis van LeMUria én Vrede op Moeder Aarde.
Oktober ROZENKRANS MAAND VAN MARIA
7 oktober LIEVE MOEDER MARIA VAN HET ROZENHOEDJE (1x de gebedssnoer) en soms zelfs de Rozenkrans (4x de gebedssnoer) - Met Maria samen bidden, is je zoveel mogelijk met haar verbinden. Op deze dag bidden duizenden mensen, soms samen, de Rozenkrans, In n andere geloven of spirituele kringen heet de rozenkranssnoer een Mala ketting. Na het bidden van het rozenhoedje volgen er meestal een of meer Maria gezangen.
10 oktober MAANDELIJKSE POORTDAG: Dit is een krachtdag, waarop de sluier tussen Hemel en Moeder Aarde dunner, waardoor men tijdens meditatie een dieper contact kan maken met de Spirituele wereld.
1 november ALLERHEILIGEN: Op deze dag herdenken we alle geascendeerde Meesteressen en Meesters van Licht & Liefde, die ons dagelijks in het Licht houden en beschermen tegen gevaar van het Onlicht.,
2 november ALLERZIELEN: Op deze dag zetten we allen die ons voorgegaan in dit leven of voorgaande levens nog eens extra in het zonnetje, zonder rancune gevoelens. Danzij hen zijn wij geworden wie we nu zijn.
11 november 3e LEMURIA POORTDAG in een Gouden reeks van 8 (8-8, 21-9, 11-11, 21-12, 2-2, 21-3, 5-5, 21-6). Dit is een extra krachtige krachtdag, waarop de sluier tussen Hemel en Moeder Aarde dunner, waardoor men tijdens meditatie een dieper contact maakt met alle dimensies, zowel van boven als van onder uit de aarde. Bijzonder geschikt voor het otvangen van Helende Activaties, zowel op persoonlijk niveau alsook voor de herrijzenis van LeMUria én Vrede op Moeder Aarde.
12 december MAANDELIJKSE POORTDAG: Dit is een krachtdag, waarop de sluier tussen Hemel en Moeder Aarde dunner, waardoor men tijdens meditatie een dieper contact kan maken met de Spirituele wereld.
21 september WINTER ZONNEWENDE (Latijn: solstitium oftewel zonnestilstand) is de gebeurtenis waarbij de zon, gezien vanaf de aarde, haar noordelijkste of zuidelijkste positie bereikt. De zon staat dan recht boven een van beide keerkringen: de Kreeftskeerkring in het noorden of de Steenbokskeerkring in het zuiden.
21 december 4e LEMURIA POORTDAG in een Gouden reeks van 8 (8-8, 21-9, 11-11, 21-12, 2-2, 21-3, 5-5, 21-6). Dit is een extra krachtige krachtdag, waarop de sluier tussen Hemel en Moeder Aarde dunner, waardoor men tijdens meditatie een dieper contact maakt met alle dimensies, zowel van boven als van onder uit de aarde. Bijzonder geschikt voor het otvangen van Helende Activaties, zowel op persoonlijk niveau alsook voor de herrijzenis van LeMUria én Vrede op Moeder Aarde.
25 + 26 december HOOGFEEST KERSTMIS: Geboorte van Jezus, de Zonnekoning en Messias van LeMUria
30 december FEESTDAG VAN DE HEILIGE FAMILIE: Meestal gevierd op de zondag tussen Kerstmis en Nieuwjaar, maar in jaren waarbij er geen zondag valt tussen Kerstmis en Nieuwjaar, wordt het op 30 december gevierd. Vanaf het moment van de geboorte van Jezus was het gezin van Maria, Jozef en Jezus eenhecht gezin. Een heilig gezin dat zich geheel liet leiden door God én Godina, ook als dit moeilijk of onbegrijpelijk was. Op deze dag kunnen we een ceremonie dien voor ons eigen gezin in het nieuwe jaar. Vraag hierbij kracht en hulp aan Moeder Maria.