IK, MARIA VAN DER GEEST, LeMUria Rosamundia Healer, draag graag bij aan de terugkeer van de oorspronkelijke GeNeeskracht en Wereld Vrede op Moeder Aarde. Hiervoor leid ik op zondagavond op Afstand, samen met een speciale groep Rosamundia Lichtwerkers, een wereldwijde
Rosamundia 'World Peace Healing Circle' tussen 20-21 uur.

Lees verderop wat dit inhoud als je hieraan ook mee wenst te gaan doen,
zonder je op te hoeven geven! 
Men ontvangt dan naast een BeZielende Healing ook Kristal Healing voor Moeder Aarde. 

Wil je voor een ziek, verdrietig, zwaarmoedig NAAST familielid, vriend(in) of collega, alsook voor je huisdier, boom of plant een LeMUria Healing Verzoek indienen?

 Maak hiervoor dan gebruik van onderstaand WPHCircle formulier.

Noteer altijd wel meteen op een papiertje de naam + datum voor wie je een Healingverzoek in hebt gediend. Leg dit dan alvast bij een gewijde LeMUria Kaars.

Uw gegevens zullen niet gebruikt worden voor andere doeleinden en zijn in goede handen in mijn Rosamundia LeMUria Praktijk 🌷STERRENPOORT🌷in Oegstgeest (bij Leiden)

ROSAMUNDIA WORLD PEACE HEALING CIRCLE
VERZOEK FORMULIER OM HEALING LICHTCODES
  TE STUREN NAAR EEN FAMILIELID, VRIEND(IN), KENNIS, PERSONEELSLID ETCWORLD PEACE HEALING CIRCLES

 

Lieve Lichtwerkers,

 

HIERBIJ ROEP IK JE OP, OM OP AFSTAND GELEID VANUIT DE STERENSPOORT IN OEGSTGEEST, THUIS GEREGELD MEE TE MEDITEREN / SHANTEN TUSSEN 20-21 UUR IN DE 'ROSAMUNDIA WORLD PEACE HEALING CIRCLE': IEDERE ZONDAGAVOND EN HET LIEFST OOK OP VOLLE MAAN, OP 8 LEMURIA  POORTDAGEN 2-2, 21-3, 5-5, 21-6, 8-8, 21-9, 11-11, 21-12 & BELANGRIJKE LEMURIA FEESTDAGEN.

HET IS EEN LANG GEKOESTERDE WENS:

 • DAT RUST, HARMONIE, VREDE, GERECHTIGHEID ÉN GELIJKHEID  OP MOEDER AARDE TERUGKEREN
 • DAT DE NATUUR WEER OVER HAAR OORSPRONKELIJKE HEILZAME GENEESKRACHT ZAL BESCHIKKEN
 • DAT IEDERS ZELFHELENDE VERMOGEN EN IMMUUNSYSTEEM BOOSTER KRIJGT
 • DAT ALLE ORGANEN VAN HET MENSELIJK LICHAAM WEER GEVOED ZAL WORDEN VANUIT MOEDER AARDE ÉN HAAR OMRINGENDE PLANETEN EN STERRENSTELSELS. DAT ZIJ HUN NATUURLIJKE BRONKRACHTEN ZULLEN DOORGEVEN AAN ELKAAR VIA EEN OEROUD WERKEND MECHANISME, EEN MERIDIANEN UURWERK VAN KLANK,KLEUR EN GEUR NAAR IEDER MINERAAL, PLANT, DIER EN MENS.

Wil je graag Moeder Aarde dienen én deelnemen aan mijn ‘ROSMAMUNDIA World Peace Healing Circles’ vanuit je eigen woning? Info: Maria@sterrenpoort.com 

LeMUria Kaars 4 etiket - LeMUria Healing Webshop

‘World Peace Circle Pakket’ à € 66

 

Overweeg na aanmelding om bijvoorbeeld ter bescherming en heiliging van je persoonlijke meditatie ruimte eenmalig vóóraf mijn: ‘World Peace Circle Pakket’ à € 66 te bestellen, welke specifiek is samengesteld uit: (klik op product om het in mijn webshop te bekijken)

1) Een Holy LeMUria Inheemse Spray van 100 ml.
Ook los te bestellen à € 55
2) Een LeMUria Kaars.
Ook los te bestellen à € 13
3) Set gewijde Wierook stokjes: LEMURIAN GODDESS OF WORLD PEACE – SET KORTE GEURSTOKJES met 15 MIN brandduur.
Ook los te bestellen à € 6,95

TOELICHTING 'WORLD PEACE HEALING CIRCLES' WORDEN ALTIJD GEHOUDEN OP AFSTAND

Daar de tijd nu rijp is geworden voor grote en ruimdenkende veranderingen én samenwerking, is mij verzocht, vanuit de Spirituele Dimensies, om geregeld ‘ROSAMUNDIA World Peace Circles’ te leiden, omdat ik door de jaren heen als LeMUria Sound Healer weer kan beschikken over een arsenaal zeldzame herscheppende kwaliteiten vanuit de MoederBron, waar Moeder Aarde vanuit het totale Omniversum ook ooit mee was opgebouwd.

Deze krachten zijn uitermate Geneeskrachtig en zullen bijdragen aan het binnensluizen van Magische wondertoon frequenties vanuit de Moeder Bron, voor onszelf, Moeder Aarde en ons nageslacht t.b.v. van een vredelievende samenleving ongeacht geslacht, herkomst, huidskleur, geloof, ras, rang of stand…

In samenwerking met alle Verenigde Spirituele Dimensies vindt er o.a. iedere zondagavond tussen 20 – 21 uur, een op Afstand geleide ROSAMUNDIA WORLD PEACE HEALING CIRCLE plaats, waarbij ik oproep om hier geregeld aan deel te gaan nemen!

 

Door onze bundeling van Harten, zal er vanuit de LeMUria MoederBron van al het Leven, via de Harten van alle deelnemers, Goddelijke Moeder Liefde uitgezonden worden om allen te helpen bij het verzachten van pijn en leed door het ontvangen van liefdevolle energieën naar:

 • alle slachtoffers en daders van oorlogen - ongeacht geloof, herkomst of huidskleur
 • slachtoffers en hulpverleners van rampen en andere traumatiche gebeurtenissen
 • naar zieken en getraumatiseerde medemensen

  

Tegelijk zullen de Kristallen, Gesteentes, Waterwegen, Bergen en de Natuur een Blessing ontvangen om al het geleden leed los te laten, zodat Moeder Aarde telkens een wereldwijde clean-up behandeling ontvangt om daar hardnekkige patronen, welke zich alsmaar blijven herhalen in de geschiedenis van dat land, weg te sluizen uit het geheugen, zodat het Helende Licht van onder uit het ROSAMUNDIA LeMUrtia Hart, haar intredende werking weer zal kunnen doen. Hierdoor zullen vele volken hun instinctieve wortels kwijtraken die hen alsmaar hardnekkig blijven voeden om de strijd aan te gaan met buurlanden, geloven, rassen etc.

✌️☮️🕊️❤️🌹🕊️☮️✌️❤️🌹🕊️☮️✌️❤️🌹🕊️☮️✌️❤️🌹🕊️☮️✌️❤️🌹🕊️☮️✌️❤️🌹🕊️☮️✌️❤️

De ROSAMUNIDIA World Peace Healing Circles zullen ook een helende inwerking op gevoelens, opgedaan in vorige levens, want misschien was je toen geboren onder de vlag van een Jood, Palestijn, Nazi, Oekraïner, Balkanees, Kathaar etc. en (k)leeft er nog een oude herinnering - karma aan je ziel, die nog invloed heeft op het heden, d.m.v. overtuigingen, grillig gedrag en onverklaarbare angst.

De ROSAMUNDIA World Peace Healing Circles zullen plaatsvinden in een Cirkel van zachtheid en ootmoedigheid o.l.v. de Trimurti: Moeder Maria, Maria Magdalena, Kwan Yin, maar ook de Galatische Federatie zullen ons omringen, waaronder de LichtMeesters, Geascendeerde Meesters en Meesteressen, Jozef en Jozef van Arimathea, de Elohim Aartsengelen, alle Natuurwezens, de Grandmothers, de Hathor Moedergodinnen en vele Heiligen die ooit op Moeder Aarde geleefd hebben, de LeMUria MoederRaad en het alles overkoepelende ‘ROSAMUNDIA Netwerk van Regenboog Licht & Liefde’.

 

Dit is de reden dat we onze LichtCirkels ‘ROSAMUNDIA World Peace Circles’ noemen.  

Weet dat iedere deelnemer afkomstig is van een bepaalde Sterrenconstellatie én naar Moeder Aarde is gekomen om weer bij te gaan dragen als Lichtkanaal aan het Grote Groene Evolutionaire Opbouw & Scheppingsplan van de Nieuwe Aarde, door het inzaaien van GeNeeskrachtige Vredesfrequenties voor de Terugkeer van WereldVrede, Harmonie en Gezondheid op Moeder Aarde

De Verenigde Vlammen van onze Aqua MA Reine Harten zullen als een vloedgolf van Moederliefde zich gestaag verspreiden
langs Netwerken van Heilige Geometrie via
Kristallen, Bronnen, Rivieren, Bergen, Krachtplaatsen, Meridianen enz.

 

World Peace Monument bij het Vredespaleis in Den Haag

We zullen omringd worden door Starseed Wezens afkomstig van de vele Multi Dimensionale Rijken én herenigd als 'ROSAMUNDIA World Peace Healing Circle', samen het gebundelde Sterrenzaad - Starseed - Regenbooglicht

 • Vanaf jouw Ster op gaan halen, om het vervolgens samen
 • Te ontvangen
 • Diep te wortelen
 • Omhoog via onze Moeder Rassen Stamboom terug te ontvangen
 • Het allereerst tot bloei te brengen en te vermenigvuldigen
 • En uit te zaaien via alle windrichtingen via de 12 Hoofd Stambomen naar eerder vermeldde doelgroepen
 • Zorg dat je een rustige plek hebt om te mediteren, alleen of in een groep
 • Zorg dat je ruimte altijd vooraf goed gelucht is, want dat weert het onlicht.
 • Brand het liefst gewijde Wierook en LeMUria Kaars
 • Spreek daarna vooraf een eigen gebed Of één van de (Vredes)gebeden elders uit deze website.
 • Gebruik een door mij gewijde LeMUria Spray: 1 maal boven je hoofd, en door de gehele ruimte.
 • Lees vooraf in de AGENDA van www.mariavandergeest, waar we deze avond meditatief naar zullen luisteren / shanten, tijdens de ROSAMUNDIA WPHCircle, waarbij we op Afstand een uur lang verbonden blijven van Hart tot Hart:

 

Waar we naar zullen gaan luisteren kan per keer verschillen. Bijvoorbeeld naar:

 • Een op Spotify geplaatste LeMUria Afspeellijst van de STERRENPOORT. (Hiervoor dien je een betaald Spotify account te hebben van € 10,95 per maand, om zonder storende reclame te voorkomen

 • Of een vooraf aangekondigde LeMUria Sound Healing MP3 met specifieke info, klanken t.b.v. de terugkeer van de oorspronkelijke GeNeeskracht op Moeder Aarde, afhankelijk van de stand van de Planeten en Sterrenstelsels, afhankelijk van Zons- of Maansverduisteringen, afhankelijk van  Feestdag. Hiervoor vraag ik meestal naar rato van de duur van de MP3 een vast bedrag, zodat ik van de inkomsten, geregeld op Aardehealingreis kan gaan naar verre landen.

 

De Sterrenpoort is een belangrijk onderdeel van een belangrijk SCHEPPEND, HERSTELLEND KRISTALLIJN ‘ROSAMUNDIA PIRAMIDE VELD, welke door Moeder Maria, Meester Jezus, Maria Magdalena en Jozef van Arimathea, via Merlin(a) aan mij geopenbaard werd aan het einde van de Holy Grail Schotland-Engeland reis in juli ’23.

 

De Oer Roos ‘Rosa Mundi(a)’ zoals die nog altijd bloeit op Moeder Aarde,
maar vanouds komt uit het gebied Gallica.

De oerroos die aan de wieg van onze beschaving heeft gebloeid, was een eenvoudige, wilde bloem met vijf of zeven geurende bloemblaadjes om een plukje meeldraden. Op het noordelijk halfrond waren de wilde rozen overal te vinden waar het klimaat mild was en de grond vruchtbaar. De bloei duurde maar enkele weken, van mei tot begin juni, maar toch hebben deze onaanzienlijke bloemen hun stempel gedrukt op iedere beschaving binnen deze klimaatzone.

Uit verwijzingen in oude geschriften blijkt dat de roos in verband kan worden gebracht met Boeddha, Visjnoe, Confucius en Mohammed. Vooral binnen de islam nam de roos een vooraanstaande plaats in: volgens de overlevering is de roos ontstaan uit een zweetdruppel op het voorhoofd van de profeet Mohammed tijdens zijn tocht naar de hemel. Binnen de westerse cultuur waren de rozen al geliefd bij de Romeinen die ze teelden voor het nut én het plezier. Zij hingen rozen op aan de zoldering en wat ‘onder de roos’(sub rosa) werd verteld, moest ‘binnen deze vier muren’ blijven. In het Middeleeuwse Christendom hadden vooral de witte lelie en de roos symbolische waarde; de rode roos stond voor de inspiratie van de Heilige Geest en het door martelaren vergoten bloed

 

Hier in de Sterrenpoort van Oegstgeest staat de Roos centraal voor het Moederhart van LeMUria ofwel de Boeddin LeMUria MAtreya. Moeder Maria, Maria Magdalena en Kwan Yin dragen altijd deze Roos als ze zich aan mij kenbaar maken tijdens mijn passionele zielewerk.

Op bovenstaande foto zie je een door mij (@Maria van der Geest) van klei gevormde Rosa Mundi(a). Zij ligt hier in mijn Sterrenpoort voor een foto van de Healing Bron in Zuid-Frankrijk, in de omgeving van Rennes-Le-Chateau, waar Moeder Maria & Maria Magdalena vele wonderlijke healingen gaven
(deels ook samen)

 

HIERONDER VOLGT EEN YOUTUBE UIT 2022,
DIE JE ALS DEELNEMER VAN DE 'ROSAMUNDIA WORLD PEACE HEALING CIRCLES’,
MEDITATIEF KUNT BELUISTEREN ALS HET JOU UITKOMT 

 

 

A CALL FOR PEACE:

Help Moeder Aarde door ‘reclame’ te maken voor deze ‘World Peace Healing Circles’.

Verspreid deze info ook onder je eigen volgers en vrienden.  

 

MOEDER AARDE ZAL JE BIJVOORBAAT
BIJZONDER DANKBAAR ZIJN EN JE RIJKELIJK BELONEN!

 

Ik groet je vanuit de Moederschoot van LeMUria,

Maria van der Geest
06 5726 7011

Maria@sterrenpoort.com

www.aardehealing.com
www.moedermaria.nl
www.mariavandergeest.com