1) ANA BEKO'ACH - PRAYER TO IMMA

Gepubliceerd op 9 mei 2024 om 21:38

Het is een gebed dat kan worden gezegd tegen de Goddelijke Moeder IMMA in tijden van nood, als bescherming tegen het kwaad, als genezing voor een ziekte, als troost bij verdriet.

Dit Hebreeuwse telt zeven regels, en volgt daarmee de zeven ‘lagere’ sefirot:

  1. Chesed (barmhartigheid): STEENBOK & WATERMAN - SATURNUS
  2. Gevurah (beperking, grenzen trekken): BOOGSCHUTTER & VISSEN - JUPITER
  3. Tiferet (schoonheid, evenwicht): RAM & SCHORPIOEN - MARS
  4. NetZach (overwinning, eeuwigheid): LEEUW - ZON
  5. Hod (weerkaatsing, glorie): STIER & WEEGSCHAAL - VENUS
  6. yesod (fundament) - TWEELINGEN: MAAGD - MERCURIUS
  7. Malchut (koninkrijk, de fysieke wereld): KREEFT - MAAN


Dit Kabbalah en Joodse gebed is de 42-letterige Naam van God.

Ana beKo'ach vormt een unieke formule opgebouwd uit 42 letters geschreven in zeven zinnen van elk zes woorden.

Elk van de zeven zinnen komt overeen met de zeven dagen van de week, zeven specifieke engelen en met een bepaald hemellichaam. De letters waaruit Ana beKo'ach bestaat, zijn gecodeerd in de eerste 42 letters van het boek Genesis.

De kabbalisten leggen uit dat deze combinatie van letters ons terugvoert naar de tijd van de schepping, en elke keer dat we op een bepaalde reeks mediteren, keren we terug naar de oorspronkelijke energie die Moeder Aarde Geschapen heeft.

Door samen te gaan mediteren op de Ana beKo'ach, verrijken we onszelf alsook Moeder Aarde opnieuw met haar Herrijzende Licht vanuit de Moederbron.

Het wordt afgesloten met een onhoorbaar: Baruch Shem K'vod Malchutoh Le’olam Va’ed, de uitspraak die de energie van de Goddelijke naam als het ware ankert op aarde.

Zeven regels: elk van zes woorden = totaal 42 woorden.

ANA BEKO'ACH - PRAYER TO IMMA

 

Ana beko'ach g’dulat yeminechah tatir tzerurah
Kabel rinat amechah sagvenu taharenu norah
Na gibor dorshei yichudecha kevavat shamrem
Barchem taharem rachamei tzidkatechah tamid gomlem
Chasin kadosh berov tuvcha nahel adatecha
Yachid geeh leamcha p’neh zochrey kedushatecha
Shavateynu kabel ushma tzaakatenu yodea taalumot
Baruch shem k’vod malchutoh le'olam va’ed


Vertaling:
Als U, met de kracht van Uw machtige hand,
de knoop wilt losmaken die ons verbindt.
U die vereerd wordt, aanvaard de gebeden van Uw volk,
verhef ons, reinig ons.
Almachtige, bewaak, als U wilt, als Uw oogappel degenen die Uw eenheid zoeken.
Zegen ze, reinig ze, heb medelijden met ze,
handel altijd rechtvaardig jegens hen.
Machtige, Heilige, leid Uw volk in Uw overvloedige goedheid.
Alleen verheven, wend u tot de mensen die Uw heiligheid aanroepen.
Luister naar ons alstublieft, hoor onze kreten en ken de verborgen diepten in ons.

 

INFO:

Dit gebed is in verschillende Joodse tradities onderdeel gaan uitmaken van de eredienst, waarschijnlijk pas in de achttiende eeuw. Het wordt bijvoorbeeld gezegd op vrijdagavond tijdens de dienst voor het verwelkomen van de sjabbat . Er wordt echter verondersteld dat het gebed veel ouder is; het wordt toegeschreven aan rabbi Nechunia ben Hakana, een geleerde uit de tweede helft van de eerste eeuw. 

 

Rab Juda zei in Rab's naam: De tweeënveertig-letterige Naam wordt alleen diegene toevertrouwd die vroom, zachtmoedig, van middelbare leeftijd, goedaardig, matig en niet vasthoudend aan hun recht zijn. En hij die hem kent, gaat er behoedzaam mee om, houdt hem rein, is boven geliefd en beneden populair, wordt met ontzag behandeld en beërft twee werelden: deze wereld en de komende wereld.

Over het algemeen wordt een Naam van God beschouwd als meer dan alleen maar een aanduiding; het vertegenwoordigt ook Gods aard of karakter en Zijn relatie tot de mens. Daarom staat de Naam ook voor Zijn wezen, Zijn glorie en Zijn kracht. Dit verklaart misschien aan de ene kant het mystieke ontzag waarmee de uitspraak van een Naam was omgeven en aan de andere kant de krachten die aan het juiste gebruik ervan werden toebedeeld.

De Zohar vertelt ons dat een van Gods eerste scheppingen de tweeëntwintig letters van het Hebreeuwse alfabet waren. Maar deze letters zijn veel meer dan de eenvoudige communicatiesymbolen die later in een kombuis zouden worden gebruikt. In het metafysische universum brengt elke letter ontzagwekkende kracht over van de Hoge Wereld naar onze fysieke dimensie. Toch zou er slechts één gevonden worden die de eigenschappen bevat die nodig zijn om de kosmische gebeurtenis in gang te zetten die de onzichtbare wereld naar het rijk van de materiële werkelijkheid zou stuwen. Zoals velen weten is gekozen voor de letter Bet. Het is de eerste letter, van het eerste woord, van het eerste verhaal in het eerste boek van de Vijf Boeken van Mozes.

Kabbalisten leren dat het Hebreeuwse alfabet, dat in het Hebreeuws ‘ivrit’ wordt genoemd, afkomstig is van het grondwoord ‘lavir’ dat ‘overdragen’ betekent. 

Letters fungeren als draden, een technologie voor het overbrengen van energie van het Licht van God naar de fysieke wereld. De blauwdruk speelt hierbij de voornaamste rol in Gods scheppingsproces én waardoor de schepping mogelijk werd /wordt gemaakt.

BRON:
https://sites.hebreeuwseliederen/ana-bechoach
https://www.crescas.nl/columns
https://store-eu.kabbalah.com

ANA BEKO'ACH PRAYER TO IMMA
PDF – 155,9 KB 6 downloads

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.