Vredesorganisaties

6) Amma (= Moeder)

Doelstelling:  Mensen omhelzen om eenheid en vrede te scheppen, d.m.v. een boodschap van naastenliefde en elkaar te helpen.

Lees meer »

3) The Theosophycal Society

Doelstelling: Het vormen van een kern van de universele broederschap van de mensheid zonder onderscheid van ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur door vrijheid van denken (zelfstudie) en het ontdekken van verborgen vermogens in de mens/ in jezelf.

Lees meer »

1) Women Wage Peace Israël

Doelstelling: Vrede en een respectvolle oplossing voor Israël voor beide volken ; het Joodse volk en het Palestijnse volk. Vredesonderhandelingen waarbij vrouwen  nauw betrokken zijn.

Lees meer »

Heb je toepasselijke suggesties? Mail deze dan gerust naar maria@sterrenpoort.com, waarna we het in beraad nemen.