3) The Theosophycal Society

Doelstelling: Het vormen van een kern van de universele broederschap van de mensheid zonder onderscheid van ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur door vrijheid van denken (zelfstudie) en het ontdekken van verborgen vermogens in de mens/ in jezelf.

 

 

Initiatief: Er zijn drie Wereldcentra waarvan er één in Nederland/ Naarden is gevestigd. Deze centra zijn ingericht als Stilte- en Studiecentra en hebben onderafdelingen met o.a. dialooggroepen in meerdere landen.

Website: www.theosofie.nl

E-mail-adres: info@theosofie.nl

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.