7) Gebed voor Vrede van Hazrat Inayat Khan

Gepubliceerd op 25 januari 2023 om 23:16

Hazrat Inayat Khan (1882-1927) bracht in praktijk wat hij verkondigde. Hij was een wereldburger die onvermoeibaar rondreisde in India, de Verenigde Staten en Europa en in staat was om over grenzen van cultuur, religie en wetenschap heen te reiken. 

Door zijn brede blik en doorleefde ondogmatische begrip van mystiek, kon hij inzichten uit oude oosterse tradities verbinden met soortgelijke inzichten uit de joods-christelijke traditie. En hij kon dit verwoorden op een manier die aansluit bij ons moderne westerse leven. Wat hij de mensen voorhield en de oefeningen die hij gaf openen nog steeds perspectieven op een bewuster leven.

Zoals gebruikelijk in zijn traditie schreef hij zelf nauwelijks iets, maar vele honderden lezingen zijn wel door leerlingen (in stenografie) vastgelegd en in boeken verspreid. Inayat Khan wist in die lezingen werelden van verschil te overbruggen en leefde daarmee voor, waarover hij sprak, namelijk dat wij voorbij alle uiterlijke verschillen één zijn, dat de hele schepping één is, en dat wij die eenheid kunnen ervaren in het licht van onze ziel. Zo ontwikkelde hij een werkelijk universeel soefisme.

Voor een goed begrip daarvan is het belangrijk de context te kennen waarin Inayat Khan optrad, die na zijn mystieke inwijding werd aangesproken met de titel Hazrat Inayat Khan. Wie meer wil weten over zijn geschiedenis en de geschiedenis van de opvolging van hem als leider in de Soefi Beweging en in vertakkingen ervan, vindt in dit boekje de nodige basale informatie. www.soefi.nl

Gebed voor Vrede

 

Zend ons Uw vrede,  o Heer, die volmaakt is en eeuwigdurend,

opdat onze ziel vrede mag uitstralen.
Zend ons Uw vrede, o Heer,

opdat wij harmonisch mogen denken, handelen en spreken.
Zend ons Uw vrede, o Heer,

opdat wij tevreden mogen zijn en dankbaar voor Uw overvloedige gaven.
Zend ons Uw vrede, o Heer,

opdat wij te midden van onze aardse strijd Uw zegen mogen genieten.
Zend ons Uw vrede, o Heer,

opdat wij alles mogen verduren en verdragen
in de gedachte aan Uw genade en mededogen.
Zend ons Uw vrede, o Heer,

opdat ons leven één goddelijke visie mag worden
en in Uw Licht alle duisternis mag verdwijnen.
Zend ons Uw vrede, o Heer,

Gij, die onze Vader en Moeder bent,
opdat wij, Uw kinderen op aarde, ons allen mogen verenigen
in één broeder- en zusterschap.

Amen

Hazrat Inayat Khan

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.