8) Wij Herenigen ons met LeMUria

Gepubliceerd op 4 juni 2020 om 22:27

Dit gebed heb ik geschreven als Oproep aan alle Oud LeMUrianen om zich weer te herenigen tot één ware Familie, waarbij Vrede en Harmonie hoog in het vaandel staan! Voel je geroepen om dit uit te printen en bijvoorbeeld naast je bed te leggen om regelmatig voor het slapen gaan te lezen en de tekst goed in je op te nemen. Moeder LeMUria zal dan ook jouw Roep verstaan en je tijdens de nachtrust hullen in haar Gouden Zonne Liefdesmantel, welke gevuld zal zijn met het Sterrenlicht van waar jouw Ziel haar oorsprong heeft liggen!
Deze tekst wordt af en toe aangepast aan de Tijd waarin wij leven! Op mijn blog heb ik een live video staan, waarop ik persoonlijk een licht gewijzigde versie van onderstaande tekst voorlees! Klik HIER om het te beluisteren.

Wij Herenigen ons met LeMUria

 

Wij Herenigen ons met LeMUria ons Moederland

Om Moeder Aarde nieuw leven in te blazen

Om haar Wateren te Kristalliseren En haar Wind te verfrissen

Wij Herenigen ons met LeMUria ons Moederland

Door Boom-, Plant- en Mineralenrijk  met ons Kristallijnen Licht te Verrijken

En voor het Dierenrijk een leefbare wereld te Scheppen

Wij Herenigen ons met Moeder LeMUria

Om het MoederLicht te Kanaliseren en door te geven  Via onze Meridianen en Chakra’s

 Via Leylijnen, Bronnen, Rivieren en Zeeën

Naar de LeMUria Lemniscaat  Draak-Drakinnenstroom

Wij Herenigen ons met LeMUria ons Moederland

Door ons dagelijks af te stemmen op HUNAB K’U 

En de LeMUria Tempels in de binnenaarde

Door in Vrede samen te Leven en onze 

Voorouders te eren t.b.v. ons nageslacht

Wij Herenigen ons met LeMUria ons Moederland

Ons MU en Moeder ZonBron land

Door Eenwording met onze Soulbroeders & zusters Afkomstig van de Sterrenrijken & Hemelse Sferen

Dit doen wij vanuit Harten Eenheid

Afgestemd op de Uluru Rock BaarMoeder 

In het Versteend Hout & LeMUria RassenStamboom

Vanuit Al onze verschillende Culturele expressies

Door Tegenstellingen als Macht & Onzekerheid om te vormen tot Kracht & Vertrouwen

Door Angst, Verdriet & Onrechtvaardigheidsgevoel

Om te buigen tot Vrede, Vreugde & Harmonie 

 Via de Wortels van de Flower & Gaia Tree of Life Stamboom

Zoals het ooit was aangelegd

AMEN  

Maria van der geest - Sterrenpoort - Oegstgeest

 

ENGELSE VERSIE

We Reunite with LeMUria

We Reunite With LeMUria our Motherland 
To Revive Mother Earth 
To Crystallize Her Waters 
And Refresh Her Wind

We Reunite With LeMUria Our Motherland 
By Enriching Tree, Plant And Mineral Kingdom 
With Our Crystalline Light 
And Creating A Liveable World For The Animal Kingdom

We Reunite with Mother LeMUria 
To Channel and Transmit the Mother Light 
Through our Merdians and Chakras 
Through Ley Lines, Wells, Rivers and Seas 
To the LeMUria Lemniscate 
Dragon-Dragon River Stream

We Reunite with LeMUria our Motherland 
By aligning ourselves daily with HUNAB K'U 
And the LeMUria Temples in the inner earth 
By Living together in Peace and 
honoring our Ancestors for our posterity

We Reunite with LeMUria our Motherland 
Our MU and Mother SunSource land 
Through Union with our Soulbrothers & sisters 
Originating from the Star Realms & Celestial Spheres

We do this from Unity of Hearts 
Attuned to the Uluru Rock BirthMother 
In The Petrified Wood & LeMUria VarietiesFamily Tree 
From All Our Different Cultural Expressions 
By Transforming Opposites like Power & Insecurity 
into Strength & Trust 
By Transforming Fear, Sadness & Injustice 
into Peace, Joy & Harmony 
Through the Roots of the Flower & Gaia Tree of Life Family tree 
As it was once laid out 

AMEN


www.mariavandergeest.com - Sterrenpoort - Oegstgeest

 

Wij Herenigen Ons Met Le M Uria
PDF – 145,2 KB 566 downloads

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.